JavaOne 2011, San Francisco, 2011-10-03

Ove har alltid varit väldigt intresserad av ny teknik inom Java och följer därför utvecklingen noggrant. Ove har deltagit på JavaOne konferensen i USA 11 gånger. Ove har tack vare detta en både djup och bred kunskap inom kompetensområdet Java.

Ove har kompetens inom:

 • Backend: Java 11, Java EE 8/Jakarta EE 9, Spring Boot, BEA Weblogig server, Jboss AS, Netbeans, Eclipse, Jdeveloper, Spring Tool Suite 4

 • Frontend, Java: Struts, GWT, Apache Wicket & Richfaces/JSF

 • Fronend, Javascript: Javascript (ES6), HTML , Node.js, NPM, React, MS Visual Studio Code, CSS

 • Mobilt: Android, Android Studio

 • Arkitektur: Sparx Enterprise Architect (EA), UML, SAD (Kruchtens 4+1)

 • Databas: Oracle, MySQL, Liqubase, Couchbase

 • Versionshantering: Git, Github, Gitlab, Clearcase

 • Säkerhet: OAuth 2.0, OpenId Connect, Kerberos , SAML 2.0

 • Integration: Apache Kafka, Web Service /SOAP, Web Service /REST, Swagger (OpenAPI) , IBM Webshere MQ , MS Azure

 • OS: Mac OS X, MS Window, Linux, Unix, Android, Ipad OS

 • Övrigt: Docker, Jenkins, Ant, Maven, Splunk,

 • Molnet: AWS, Citycloud, Google Cloud

 • Nätverk: TCP/IP, Brandväggar, Routrar, Switchar, DNS, Sendmail

 • Fotografering: Studiofotografering, Lightroom Classic, Photoshop, Nikon, Fujifilm X-E3, Profoto A1, Elinchrome blixtar

 • Google: Google Sites (domänen ojn.se finns här)


Utbildning:

 • Civilingenjör; maskinlinjen, inriktning reaktor KTH i Stockholm 1990


Brancherfarenhet

 • Telecom

 • Statlig myndighet

 • Spel

 • Bank/Finans

 • Skogsindustrin

 • Verkstadsindustri

JavaOne 2011, San Francisco, 2011-10-03

Kompetensutveckling

Genomförda kurser på senare tid:

 • 2020-10-09 Ove har fördjupat sig rejält i React (Javascript-library) under två veckors tid. Tidigare i andra projekt har jag mest använt mig av java baserade ramverk som t.ex. Apache Wicket, JSF & GWT. Nu har blivit mycket React-kodande, Jag har följt en kurs och gjort alla uppgifter själv, det enda sättet att lära sig (se vidareutbildning nr 55)

 • 2020-09-17 Oracle Developer live-Java, Ove lärde sig det senaste om Java 15 (se vidareutbildning nr 54)

 • 2020-09-02, SpringOne live, Ove lärde sig det senaste om Spring Boot (se vidareutbildning nr 53)

 • 2020-09 Ove fördjupade sig i OpenId Connect och Oauth 2.0

 • 2020-06 Ove fördjupade sig i Spring Boot , Angular , TypeScript samt Java 11

 • 2020-02 Ove fördjupade sig i Kafka, i samband med sitt uppdrag på Scania


Ove brinner fortfarande för kompetensutveckling och arbetar aktivt med att fördjupa sig och lära sig nya saker inom olika områden.

När Ove var anställd på Ericsson Radio Systems så var det stor fokus på kompetensutbildning, många olika kurser genomfördes inom Java, UML osv, se ”vidareutbildning” nedan. Denna period har gett Ove en bra grund att stå på.

Ove har alltid varit väldigt intresserad av ny teknik inom Java och följer därför utvecklingen noggrant. Han har deltagit på JavaOne konferensen i USA 11 gånger. Ove har tack vare detta en både djup och bred kunskap inom kompetensområdet Java.


Planerade fördjupningar i framtiden:

 • Repetition & fördjupning planerar Ove för Android, tidigare var mobilutveckling (JavaME/Android) Oves specialområde. Men senaste åren inte gjort något uppdrag där.

 • När det gäller Java EE så är snart övergången klar från Java EE till Jakarta EE , när Jakarta EE 9 släpps i höst 2020. Jakarta EE planerar Ove också att fördjupa sig mera om senare.

 • Planerar också senare att titta mera på OpenShift (Kubernetes & docker).


Ove har också en blogg Ove Nordström's blog om Java och mobilitet. Dessutom deltar Ove också i olika kompetensnätverk som t.ex. Javaforum & Stockholm GTUG.

James Gosling, JavaOne 2007, San Francisco, 2007-05-08

Vidareutbildning

1. C Grundkurs

2. C++ Programering

3. C++ Avancerad

4. UML Revealed

5. Java, programmering i praktiken

6. Corba workshop, java IDL

7. Clearcase Fundamentals for unix, version 3.2

8. Grunder inom Inbyggda realtidssystem

9. OSE Delta grundkurs/unix

10. Rational Unified Process, RUP Overview

11. Rational Rose 98

12. Javaprogrammering, Workshop, Sun 2000-09-11—2000-09-15

13. Sun TechDays -- A Developer Conference, session "Java Development for Wireless Devices - Code Camp" in Stockholm -- 2001

14. Programmering med Enterprise Java Beans, EJB, Sun 2000-12-04—2000-12-08

15. JavaOne 2001, San Francisco 2001-06-04—2001-06-08.

16. Arkitektur och design av J2EE Applikationer, Sun 2001-09-10—2001-09-13

17. Sun TechDays 2002, 23/1—24/1---2002. (The technical theme of this year's Sun[tm] Tech Days is "Web Services and Beyond")

18. Developing Mobile Applications on the J2ME/MIDP platform, Sun 2002-02-11—2002-02-12.

19. JavaOne 2002, San Francisco 2002-03-25—2002-03-29.

20. JMS Messaging with SonicMQ, Progress Software, Kista, 2002-09-25--09-27

21. JavaOne 2003, San Francisco 2003-06-10—2003-06-13.

22. Hands-on Labs J2ME/MIDP 2.0, JavaTM Technology in Mobility Understand the latest changes and updates in J2ME/MIDP 2.0

23. Using EJBs to Develop Enterprise Applications with WebSphere studio 5.0, Leylock , 2004-05-24—27

24. JavaOne 2004, San Francisco 2004-06-27—2004-07-01.

25. BEAs dev2dev days 2004, Stockholm 2004-11-10

26. WebSphere Commerce - Express V5.6, IBM 2004-11-16—17

27. Nokia Technical Day in Stockholm, 23 November 2004

28. BEA WebLogic Platform 8.1: Designing a Service-Oriented Architecture, BEA 2005-05-02—04

29. NetBeansTM Software Day, San Francisco 2005-06-26.

30. JavaOne 2005, San Francisco 2005-06-27—2005-06-30.

31. JavaOne 2006, San Francisco

32. JavaOne 2007, San Francisco

33. JavaOne 2008, San Francisco

34. ØREDEV 2008, Malmö

35. Nokia Developer Summit 2009, Monaco

36. Nokia WRT Widgets workshop, Stockholm 2009-06

37. Maemo Summit 2009, Amsterdam 2009-10-09—10-11

38. Maemo Developer Day and Forum Nokia Qt for Mobile Developers training November 18-20, 2009, Köpenhamn

39. Nokia Developer Summit 2010, London

40. JavaOne & Oracle Develop 2010, San Francisco

41. Qt workshop, oktober 6-7, 2010, Nokia, Kista

42. Nokia Qt training (Qt Quick), april 5, 2011, Nokia, Kista

43. JavaOne & Oracle Develop 2011, San Francisco

44. Oracle BPM Workshop, Norrköping 17/10-21/10-2011

45. Nokia with windows phone training, Nokia World 2011, London

46. Lean utbildning, Norrköping 1/12—2011

47. Jumpstart to Android App development, 2012-02-13

48. Building a web page with HTML5, 2012-02-13

49. Jfokus 2012, Stockholm 14/2—15/2-2012

50. Devoxx 2012, Antwerpen

51. JavaOne 2013, San Francisco

52. Android-konferens, Droidcon Stockholm 7/12—8/12 2013

53. SpringOne live, 2020-09-02

54. Oracle Developer live-Java, 2020-09-17

55. Learn React, Scrimba oktober 2020