Den nya hemsidan flyttas också in i  Google Apps, det blir en Google Sites