Några exempel på kompetenser som Ove innehar:
  • Utvecklingsspråk: JavaSE, JavaME, JavaEE. Android, Qt/C++, BPMN
  • Vertyg: Netbeans, Eclipse, Jdevloper, Enterprise Architect (EA)
  • Java applikationsservrar: BEA Weblogig server, Jboss AS
  • BPMN server:  Oracle BPM Suite 11g
  • Fotografering & redigering av bilder
Ove är väldigt intresserad av ny teknik inom Java och följer utvecklingen noggrant, speciellt inom det mobila området. Ove har därför varit deltagare på JavaOne konferensen i USA 10 gånger. Ove har tack vare detta en både djup och bred kunskap inom kompetensområdet Java. Ove har också en blogg Ove Nordström's blog om Java och mobilitet.  Dessutom deltar Ove också i olika kompetensnätverk som t.ex. Javaforum & Stockholm GTUG.

Ove är alltid intresserad av lära sig annan ny teknik. Just nu är det fokus på på att bygga upp kompetensen kring: Android 4, Qt/C++, JavaEE6, JavaSE7, JavaFX 2.0 & html 5. Detta är ett långsiktigt arbete som har pågått de senaste åren kring dessa områden. 


Brancherfarenhet
  • Telecom
  • Myndighet
  • Spel
  • Bank & Finans