Ove Nordström's CV
  • see pdf-file
Certficate
  • KTH - THE ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY 
Employment certficate:
  • 2005-01— OJN Data AB, Ove driver just nu ett konsultföretag i egen regi, OJN Data AB.
  • 2002-07--2005-01 Know IT. Ove Jobbade som konsult & Teamledare för Know IT:s java-grupp, var Know ITs Teknisk Evangelist inom Java-området.
  • 2002-04--2002-07 OJN Data. Ove drev ett eget företag, OJN Data
  • 2000-04--2002-05 ITECH. Ove Jobbade som konsult och utvecklingschef
  • 1998-01--2000-04 Ericsson Radio Systems AB. Ove arbetade på Ericsson Radio Systems AB arbetade som arkitekt, designer och utvecklare samt tidvis även som teknisk projektledare i ett projekt med ta fram 3G basstation för TCP/IP. Arbetet innebar bland annat att utveckla programvara för basstationen. Han jobbade där framförallt med UML, Java & Corba.
  • 1995-01--1998-01 ABB Finacial Services AB. Ove arbetade på ABB Finacial Services arbetade som nätverksansvarig. Det innebar arbete inom områdena: Unix, TCP/IP, Sybase, Internet, Nätövervakningen, Brandväggar, Hubbar, Switchar och Routrar.
  • 1990-01--1995-01 Statens Kärnkraftinspektion. Ove arbetade på SKI som inspektör, dessutom arbetade Ove även som teknisk projektledare, ett av projekten handlade om att utveckla en databas applikation för använt kärnbränsle, vilket även innebar en hel del objektorienterad systemering och utveckling i C++.
  • 1983-10--1985-10 Sivers Lab AB. Ove arbetade på Sivers Lab AB som Ingenjör 
Ċ
Ove Nordström,
1 mars 2012 13:50
Ċ
Ove Nordström,
1 mars 2012 13:51
Ċ
Ove Nordström,
1 mars 2012 13:51
Ċ
Ove Nordström,
1 mars 2012 13:51
Ċ
Ove Nordström,
1 mars 2012 13:51
Ċ
Ove Nordström,
1 mars 2012 13:51
Ċ
Ove Nordström,
1 mars 2012 13:52
Ċ
Ove Nordström,
1 mars 2012 13:52
Ċ
Ove Nordström,
1 mars 2012 13:54